NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS IR PRIVATUMO NUOSTATOS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Interneto svetainė, viešai prieinama adresu www.sveikatosiq.lt, (toliau vadinama SVEIKATOSIQ.LT) nuosavybės teise priklauso Viešąjai įstaigai „Sveikatingumo idėjos“, Juridinių asmenų registro kodas: 300509299, buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ž. Liauksmino g. 3.
  2. SVEIKATOSIQ.LT turinys (bet kokia SVEIKATOSIQ.LT viešai paskelbta tekstinė, vaizdinė, garsinė ir kitokio pobūdžio medžiaga) yra skirtas tik asmeniniam SVEIKATOSIQ.LT vartotojo (skaitytojo, žiūrovo) naudojimui. SVEIKATOSIQ.LT turinys gali būti naudojamas be išankstinio VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ sutikimo tik nesiekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų.
  3. Bet kokia SVEIKATOSIQ.LT pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams, rodomi ar aprašomi patarimai, rekomendacijos ar pratimai yra bendro pobūdžio, nėra privalomi; patarimų, pratimų ir kiti pasiūlymai nėra privalomi ir jokiu būdu nėra pareiga skaitytojui, vartotojui ar žiūrovui juos naudoti. Patarimai, rekomendacijos ar pratimai neatstoja gydytojo ar specialisto konsultacijos.
  4. VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.
  5. VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar ištrinti SVEIKATOSIQ.LT esančią informaciją.
 2. AUTORIŲ TEISĖS

  1. SVEIKATOSIQ.LT turinį sudaro autorių teisių objektai, intelektinės nuosavybės teisės objektai ir kt., įskaitant, bet neapsiribojant: straipsniai, komentarai, apžvalgos, programinė įranga, nuotraukos, video medžiaga, garsinė medžiaga (toliau vadinama Turinys). VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ turi visas išimtines autorių turtines teises į Turinį, jeigu nėra nurodyta kitaip.
  2. Be išankstinio VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ sutikimo draudžiama atlikti šiuos veiksmus dėl bet kokios SVEIKATOSIQ.LT esančios medžiagos: a) atgaminti bet kokia forma ar būdu, b) išleisti, versti, c) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti, d) platinti kopijas, parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti; e) viešai atlikti bet kokiais būdais ir priemonėmis; f) transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).
  3. Bet koks ir bet kokios SVEIKATOSIQ.LT esančios medžiagos panaudojimas be išankstinio VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ leidimo yra laikomas neteisėtu, išskyrus atskirai šiose Naudojimosi taisyklėse nustatytus atvejus.
  4. Jeigu VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ suteikia teisę viešai skelbti SVEIKATOSIQ.LT esančią medžiagą, joje negalimi jokie pakeitimai, nebent kiekvienu atveju būtų aiškiai nurodyta kitaip.
  5. Jeigu VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ suteikia teisę viešai skelbti SVEIKATOSIQ.LT esančią medžiagą, būtina nurodyti, kad šios medžiagos autorių turtinių teisių turėtojas yra VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ ir kad šios medžiagos informacijos šaltinis yra SVEIKATOSIQ.LT.
  6. Be išankstinio rašytinio VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ sutikimo draudžiama atgaminti visą šią interneto svetainę www.sveikatosiq.lt ar jos dalį bet kokia forma ir būdu, versti ją į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti. Taip pat draudžiama naudoti svetainėje esančius ženklus ar žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.
  7. SVEIKATOSIQ.LT esantys prekių ir paslaugų ženklai, kiti žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, žymenų savininkams.
 3. PRIVATUMO NUOSTATOS

  1. Vardas ir pavardė: kaupiami, tvarkomi ir saugomi dvejus metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;
  2. Elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: kaupiami, tvarkomi ir saugomi du metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;
  3. Vartotojui išreiškus pageidavimą gauti VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ pasiūlymus elektroniniu paštu ir/ar telefonu, jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris kaupiamas, tvarkomas ir saugomas iki tol, kol Lankytojas atsisako gauti VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ pasiūlymus.
  4. Vartotojui pareikalavus VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ ištrina visą Lankytojo apie jį VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ pateiktą informaciją išskyrus tą, kurią privalo saugoti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus juose nustatytą laiką.
  5. VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ turimų Vartotojo asmens duomenų be išankstinio raštiško Lankytojo prašymo ar sutikimo neperduoda tretiesiems asmenims.
  6. SVEIKATOSIQ.LT slapukai (angl. cookies), vartotojams sutikus, naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskirų rubrikų ar straipsnių populiarumą bei atliekant statistinius tyrimus. Taip pat slapukai naudojami reklamai trečiųjų šalių tinklalapiuose rodyti.
  7. Informuojame, kad slapukai mums nesuteikia jokių galimybių patekti į Jūsų kompiuterį ir negali nuskaityti jokios Jūsų standžiajame diske įrašytos informacijos. Sutikus leisti naudoti slapukus, bet vėliau persigalvojus, juos galite ištrinti pakeisdami naršyklės nustatymus.
 4. PASLAUGŲ GALIOJIMAS, VARTOTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ĮMOKŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

  1. SVEIKATOSIQ.LT Narystė galioja tik tą laikotarpį, datą ir laiką, kuriam yra įsigyti. Pasibaigus Narystės galiojimo laikui, neišnaudotas laikas į kitą mėnesį nekeliamas. Jis anuliuojasi kartu su Abonemento galiojimo laiku. Praleisti vaizdo įrašai, seminarai, tiesioginės transliacijos ir kt. nekompensuojami ir nekeičiami. Tai galioja ir visiems kitiems VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ renginiams.
  2. Perkant Narystę išsyk keliems mėnesiams, jis galioja tiek mėnesių, kiek nurodyta perkant ir pradeda galioti nuo įsigijimo dienos. Įsigyjant vienkartinę paslaugą ji galioja tik tomis dienomis ir valandomis, kurioms buvo įsigyta.
  3. SVEIKATOSIQ.LT Narystė pradeda galioti išsyk įsigijus paslaugą ir galioja tiek dienų ar mėnesių, kiek vartotojas įsigyja. Pasibaigus Narystės galiojimo laikui, narystę vartotojas turi pratęsti įsigydamas naują Narystę – Narystė į kitą mėnesį nekeliama.
  4. Narystė yra vardinė ir suteikia teisę naudotis paslaugomis vienam asmeniui, tai galioja ir bilietams į seminarus, pratybas, mokymus ir kitus VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ organizuojamus renginius. Išimtinu atveju, suderinus su administracija, narystė gali būti atiduota kitam šeimos nariui ar padovanota kitam asmeniui.
  5. Pinigai už narystes, renginius, seminarus, pratybas ir kitus VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ organizuojamus renginius, paslaugas ir produktus yra negrąžinami, bilietai ir abonementai nekeičiami.
  6. Dovanų kuponai galioja 6 mėnesius nuo įsigijimo datos. Pinigai už dovanų kuponus negrąžinami, dovanų kuponai į pinigus nekeičiami.
  7. Pagal užsakymą gamintos prekės yra negrąžinami ir nekeičiami.
 5. ATSAKOMYBĖ

  1. Šioje svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių, įstaigų ar organizacijų interneto svetaines. VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį.
  2. SVEIKATOSIQ.LT vartotojams (lankytojams) draudžiama:
   1. platinti, skleisti informaciją, kuria:
    1. raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką;
    2. skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę;
    3. kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų;
    4. platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, taip pat propaguojamos ir (ar) reklamuojamos seksualinės paslaugos, lytiniai iškrypimai;
    5. propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos.
    6. pažeidžia bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus;
    7. pažeidžia bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus;
   2. vartoti grubias, necenzūrines frazes ir įžeidinėti bet kokia forma ar būdu;
   3. talpinti nuorodą SVEIKATOSIQ.LT į tas interneto svetaines, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiką.
  3. Pastebėjus draudžiamus komentarus, prašome nedelsiant apie juos pranešti VšĮ „Sveikatingumo idėjos“.
  4. VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ neatsako už SVEIKATOSIQ.LT nuolatinį ir nepertraukiamą veikimą. VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti SVEIKATOSIQ.LT ar tam tikros jos dalies veikimą;
  5. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ perduoda visą turimą informaciją apie SVEIKATOSIQ.LT vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, įskaitant, bet neapsiribojant IP (angl. internet protocol) adresą.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo.
  2. Kiekvienas Vartotojas, įsigijęs terminuotą narystę ar sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigijęs kitą prekę ar paslaugą tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Turite klausimų? Kreipkitės info@sveikatosiq.lt